Top 30 quốc gia được miễn hợp pháp hóa lãnh sự

Hiện nay, nhu cầu hợp pháp hóa lãnh sự và chứng nhận lãnh sự giấy tờ Việt Nam để giao dịch hợp pháp tại nước ngoài hay giấy tờ nước ngoài để sử dụng hợp pháp tại Việt Nam đang ngày một gia tăng. Tuy nhiên, có nhiều tài liệu, văn bản được miễn hợp pháp hóa lãnh sự, nhờ vào việc Việt Nam ký kết hiệp định tương trợ tư pháp và hiệp định lãnh sự với 30 quốc gia khác nhau trên thế giới. Và trong bài viết hôm nay, Vạn Tín sẽ giới thiệu với các bạn về dánh sách 30 quốc gia và những loại giấy tờ được miễn hợp pháp hóa lãnh sự, chứng nhận lãnh sự dưới đây:

 1. Nước Cộng hòa Afghanistan
  Miễn hợp pháp hóa và chứng nhận lãnh sự toàn bộ các giấy tờ thuộc thẩm quyền của viên chức lãnh sự được cấp phép bởi cơ quan đại diện của nước này tại nước kia theo Điều 36 của Hiệp định lãnh sự với Afghanistan năm 1987.
 2. Nước Cộng hoà Dân chủ nhân dân Algeria
  Theo Điều 10 Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự ngày 14 tháng 04 năm 2010, những tài liệu được sử dụng cho mục đích tương trợ tư pháp và được chuyển qua các Cơ quan trung ương sẽ được miễn hợp pháp hóa và chứng nhận lãnh sự ở cả hai quốc gia.

Còn theo Điều 5 Hiệp định tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự và thương mại năm 2010, các giấy tờ dân sự và thương mại có chữ ký và con dấu chính thức của cơ quan có thẩm quyền đúng luật pháp, sẽ được miễn hợp pháp hóa lãnh sự khi các tài liệu đó được sử dụng cho mục đích tương trợ tư pháp và được chuyển qua các Cơ quan trung ương đã được quy định theo Hiệp định.

 1. Nước Cộng hòa Balan
  Theo quy định tại Điều 14 và 15 của Hiệp định tương trợ tư pháp về dân sự, gia đình và hình sự giữa Việt nam và Ba Lan năm 1999. Những tài liệu, giấy tờ lao động dân sự, gia đình, hình sự, lao động đã được cơ quan có thẩm quyền cấp, chứng thực giữa hai quốc gia cấp đều sẽ được miễn hợp pháp hóa lãnh sự và chứng nhận lãnh sự.
 2. Nước Cộng hòa Bulgaria
  Theo Điều 12 Hiệp định tương trợ tư pháp năm 1986 và Điều 33 Hiệp định lãnh sự năm 1979, những loại tài liệu, giấy tờ, văn bản hôn nhân gia đình, hình sự, dân sự được cấp bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ được miễn chứng nhận lãnh sự và hợp pháp hóa lãnh sự tại cả hai quốc gia.
 3. Nước Cộng hòa Belarus
  Theo Điều 11 Hiệp định tương trợ tư pháp năm 2000 và theo Điều 13 Hiệp định lãnh sự năm 2008, các loại giấy tờ dân sự thương mại, gia đình, hình sự, lao động được cấp bởi Cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại 2 quốc gia sẽ được miễn hợp pháp hóa lãnh sự và chứng nhận lãnh sự.
 4. Nước Vương quốc Campuchia
  Theo Khoản 4 Điều 2 Nghị định 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015, Điều 11 Hiệp định tương trợ tư pháp về dân sự năm 2013 và Điều 41 Hiệp định lãnh sự năm 1997. Những giấy tờ, văn bản được sử dụng để đăng ký khai sinh, kết hôn, nhận mẹ, cha, con có yếu tố nước ngoài hoặc khai tử cho người nước ngoài cư trú ổn định tại khu vực biên giới, cấp phép theo luật pháp Campuchia đều sẽ được miễn hợp pháp hóa lãnh sự. Bên cạnh đó, những giấy tờ, văn bản, tài liệu công dùng cho mục đích tương trợ tư pháp tại bên quốc gia cũng được miễn hợp pháp hóa lãnh sự.
 5. Nước Cộng hòa Kazakhstan
  Theo Điều 14 Hiệp định tương trợ tư pháp về dân sự năm 2011, những tài liệu chuyển giao qua kênh liên lạc theo quy định được miễn Hợp pháp hóa/chứng nhận lãnh sự bao gồm: Bản án, quyết định của Tòa án, hoặc trích lục bản án, quyết định của Tòa án hoặc các tài liệu cần thiết khác có liên quan đến hộ tịch của công dân đã được Cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp đúng pháp luật.
 6. Nước Cộng hòa Cu-ba
  theo Điều 13 Hiệp định tương trợ tư pháp về dân sự, lao động, hình sự giữa Việt nam và Cuba năm 1988 và Điều 12 Hiệp định lãnh sự năm 1981, những tài liệu được Miễn hợp pháp hóa/chứng nhận lãnh sự là các loại giấy tờ, văn bản, tài liệu dân sự, hôn nhân gia đình, hình sự, lao động được cấp theo đúng pháp luật quy định tại hai quốc gia. Bao gồm cả những giấy tờ thuộc thẩm quyền của viên chức lãnh sự do Cơ quan lãnh sự của nước này tại nước kia cấp theo.
 7. Nước CHDCND Triều Tiên
  Theo điều 7 Hiệp định tương trợ tư pháp và pháp lý trong các vấn đề liên quan tới dân sự và hình sự năm 2002. Những tài liệu, văn bản và giấy tờ được dùng cho mục đích tương trợ tư pháp được cấp theo đúng quy định của hai quốc gia sẽ được miễn hợp pháp hóa lãnh sự và chứng nhận lãnh sự.
 8. Nước Đài Loan (Trung Quốc)
  Theo Điều 15 Thỏa thuận giữa hai Văn phòng Kinh tế – Văn hoá, những tài liệu, văn bản được dùng cho mục đích tương trợ tư pháp được miễn hợp pháp hóa và chứng nhận lãnh sự bao gồm các tài liệu, văn bản, loại giấy tờ về: dân sự, thương mại, hôn nhân, gia đình và lao động. Lưu ý là những tài liệu này phải có chữ ký và con dấu chính thức của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 9. Vương quốc Đan Mạch
  Theo Điều 4 Hiệp định hợp tác về nuôi con nuôi năm 2003, những tài liệu, văn bản và giấy tờ dùng vào việc cho nhận nuôi con nuôi đã được cấp phép theo đứng quy định của hai quốc gia sẽ được miễn hợp pháp hóa lãnh sự.
 10. Vương quốc Hà Lan
  Theo Công hàm số HANOI/2015-236 ngày 10/12/2015, toàn bộ văn bản, giấy tờ, tài liệu của Việt Nam đã được chứng nhận lãnh sự tại Bộ Ngoại giao Việt Nam sẽ được miễn hợp pháp hóa lãnh sự, lưu ý là luật quy định chỉ áp dụng với giấy tờ của Việt Nam.
 11. Nước Cộng hòa Hungary
  Theo Điều 6 Hiệp định tương trợ tư pháp về dân sự, gia đình và hình sự giữa Việt Nam và Hungary năm 2018 và Điều 33 Hiệp định lãnh sự năm 1979, những giấy tờ, văn bản và tài liệu về chứng nhận đăng ký, chữ ký hoặc nhận dạng do các cơ quan có thẩm quyền tại hai quốc gia đều sẽ được miễn chứng nhận lãnh sự và hợp pháp hóa lãnh sự. Với điều kiện những giấy tờ đó được chuyển giao qua các kênh liên lạc theo theo quy định đồng thời thuộc thẩm quyền của viên chức lãnh sự do Cơ quan lãnh sự của nước này tại nước kia cấp.
 12. Nước Cộng hòa I-rắc
  Theo Điều 40 Hiệp định lãnh sự năm 1990, các giấy tờ thuộc thẩm quyền của viên chức lãnh sự do Cơ quan đại diện, lãnh sự đặt tại giữa hai nước cấp đều được miễn hợp pháp hóa lãnh sự và chứng thực lãnh sự.
 13. Nước Cộng hòa I-ta-li-a
  Theo Điều 4 Hiệp định hợp tác về nuôi dạy con nuôi giữa Việt Nam và Italia tại năm 2003, giấy tờ, văn bản và tài liệu dùng vào việc cho nhận nuôi con nuôi do Cơ quan có thẩm quyền cấp theo đúng quy định pháp luật của hai nước được miễn hợp pháp hóa lãnh sự và chứng nhận lãnh sự.
 14. Nước CHDCND Lào
  Theo Điều 12 Hiệp định tương trợ tư pháp dân sự và hình sự giữa Việt Nam và Lào năm 1988, các loại giấy tờ, văn bản và tài liệu về dân sự, hôn nhân gia đình, hình sự được cấp tại hai quốc gia theo đúng quy định pháp luật đều sẽ được miễn hợp pháp hóa lãnh sự và chứng nhận lãnh sự.

Theo Khoản 4 Điều 2 Nghị định 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015, những tài liệu, văn bản, giấy tờ sử dụng để đăng ký khai sinh, giải quyết các việc kết hôn, nhận mẹ, cha, con có yếu tố nước ngoài, khai tử (c.h.ế.t) cho người nước ngoài cư trú ổn định tại khu vực, đại điểm biên giới do Cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Lào đều sẽ được miễn hợp pháp hóa lãnh sự và chứng nhận lãnh sự.

 1. Nước Mông Cổ
  Theo Điều 8 Hiệp định tương trợ tư pháp về dân sự, gia đình và hình sự giữa Việt Nam và Mông Cổ năm 2000 , các loại giấy tờ, văn bản và tài liệu về: dân sự, hôn nhân gia đình, hình sự được cấp bởi Cơ quan nhà nước có thẩm quyền của hai Bên đều sẽ được miễn hợp pháp hóa và chứng nhận lãnh sự.
 2. Nước Liên bang Nga
  Theo Điều 15 Hiệp định tương trợ tư pháp và Pháp lý về các vấn đề dân sự và hình sự năm 1998, các loại giấy tờ, văn bản và tài liệu do cơ quan tư pháp lập hoặc chứng thực bao gồm cả bản dịch, trích lục đã được chứng thực được cấp bởi các Cơ quan Tư pháp của hai Bên quốc gia đều sẽ được miễn hợp pháp hóa và chứng nhận lãnh sự.
 3. Nước Nhật Bản
  Theo nguyên tắc có đi có lại, những loại giấy tờ, văn bản, tài liệu về hộ tịch do Cơ quan nhà nước cấp theo đúng quy định pháp luật của hai quốc gia được miễn hợp pháp hóa và chứng nhận lãnh sự.
 4. Nước Nicaragua
  Theo luật tại Điều 34 Hiệp định lãnh sự với Nicaragua năm 1983, các giấy tờ, văn bản, tài liệu thuộc thẩm quyền của viên chức lãnh sự được cấp thoe đúng qu định của pháp luật giữa hai bên quốc gia được miễn hợp pháp hóa/chứng nhận lãnh sự.
 5. Nước Australia
  Theo Điều 8 Hiệp định lãnh sự với Australia năm 2003, những giấy tờ, văn bản, tài liệu thuộc thẩm quyền của viên chức lãnh sự được cấp phép theo đúng quy định pháp luật tại hai quốc gia sẽ được miễn hợp pháp hóa và chứng nhận lãnh sự.
 6. Nước Cộng hòa Pháp
  Theo luật của Điều 26 Hiệp định tương trợ tư pháp về dân sự năm 1999 và Công hàm trao đổi giữa Cục lãnh sự và Đại sứ quán Pháp tại Hà Nội năm 2011, những giấy tờ, văn bản và tài liệu như: Bản án, quyết định công nhận, quyết định thi hành án dân sự, các giấy tờ về hộ tịch, các giấy tờ dùng cho việc kết hôn, nuôi con nuôi, nhận cha, mẹ, con được cấp phép bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền do hai bên quốc gia cấp được miễn hợp pháp hóa và chứng nhận lãnh sự.
 7. Nước Romania
  Theo luật của Điều 22 của Hiệp định lãnh sự năm 1995, những giấy tờ, văn bản, tài liệu được cấp phép bởi cơ quan đại diện lãnh sự của nước này tại nước kia cấp theo đúng quy định của pháp luật được miễn hợp pháp hóa và chứng nhận lãnh sự.
 8. Nước Cộng hòa Séc
  Theo luật của Điều 13 Hiệp định tương trợ tư pháp và pháp lý năm 1982, những loại văn bản, tài liệu, giấy tờ dân sự về gia đình, lao động và hình sự do Cơ quan nhà nước có thẩm quyền của hai Bên cấp theo đúng pháp luật đều sẽ được miễn Hợp pháp hóa và chứng nhận lãnh sự.
 9. Vương quốc Tây Ban Nha
  Theo luật của điều Điều 21 Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự năm 2015, những văn bản, tài liệu được cấp phép theo đúng pháp luật của hai quốc gia, sẽ được miễn hợp pháp hóa và chứng nhận lãnh sự với điều kiện giấy tờ về hình sự được chuyển giao thông qua các Cơ quan trung ương.
 10. Nước Liên bang Thụy Sỹ
  Theo luật của Điều 4 Hiệp định hợp tác về nuôi con nuôi giữa Việt Nam và Thụy Sỹ năm 2005, tất cả những tài liệu, văn bản, giấy tờ dùng vào việc cho nhận nuôi con nuôi do Cơ quan có thẩm quyền của hai Bên cấp sẽ được miễn hợp pháp hóa.
 11. Nước CHND Trung Hoa
  Theo luật của Điều 29 Hiệp định tương trợ tư pháp về các vấn đề dân sự và hình sự giữa Việt Nam và Trung Hoa năm 1998, những giấy tờ, văn bản và tài liệu được dùng cho mục đích tương trợ tư pháp về các chủ đề: thương mại, hôn nhân gia đình, lao động, hình sự được cấp phép theo đúng quy định pháp luật của hai quốc gia sẽ được miễn hợp pháp hóa và chứng nhận lãnh sự.

Theo luật tại Khoản 4 Điều 2 Nghị định 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015, những giấy tờ, văn bản, tài liệu sử dụng để đăng ký khai sinh, giải quyết các việc kết hôn, nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài, khai tử cho người nước ngoài cư trú ổn định tại khu vực biên giới được cấp phép theo đúng pháp luật quy định được miễn hợp pháp hóa.

 1. Nước Ukraina
  Theo luật tại Điều 12 Hiệp định tương trợ tư pháp về các vấn đề dân sự và hình sự giữa Việt Nam và Ukraine năm 2000, những tài liệu, văn bản, giấy tờ dân sự về thương mại, hôn nhân gia đình, lao động và hình sự được cấp bởi Cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo luật pháp của hai quốc gia sẽ được miễn Hợp pháp hóa lãnh sự và chứng nhận lãnh sự.
 2. Nước Cộng hòa Slovakia
  Theo luật tại Điều 13 Hiệp định tương trợ tư pháp năm 1982, những loại giấy tờ dân sự bao gồm các việc về gia đình và lao động hay hình sự được cấp bởi các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, theo pháp luật của hai quốc gia sẽ được miễn hợp pháp hóa lãnh sự và chứng nhận lãnh sự.
 3. Nước Cộng hòa Indonesia
  Theo luật tại điều Điều 19 Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự giữa Việt Nam và Indonesia ký ngày 07/6/2013, những tài liệu, văn bản, giấy tờ, hồ sơ dùng trong mục đích tương trợ tư pháp về hình sự được cấp bởi các Cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định pháp luật của hai quốc gia được miễn hợp pháp hóa lãnh sự.

Những thông tin trên đều được liệt kê dựa theo Nghị định số 111/2011/NĐ-CP được quy định về chứng nhận lãnh sự và hợp thức hóa lãnh sự. Tuy nhiên, việc quý khách tự mình kiểm tra và xác thực tài liệu của mình có được miễn hợp pháp hóa lãnh sự và chứng nhận lãnh sự hẳn sẽ gặp nhiều khó khăn. Bởi vậy hãy liên hệ với Vạn Tín qua hotline: 0906.246.555 ( Zalo) để được các chuyên viên giàu kinh nghiệm của chúng tôi hỗ trợ nhanh chóng và kịp thời.

Cộng đồng :

Facebook: Vantin interpretation and Translation company Limited – VTLocalize
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCYFb2kEN8B0j6Z5Ww4jV9mQ
Linkedin: https://www.linkedin.com/company/vtlocalize/
Twitter: https://twitter.com/dichthuatvantin
Tiktok: https://www.tiktok.com/@dich.thuat.van.tin