lựa chọn phiên dịch viên cho sự kiện trong nhà nước

Tiêu chuẩn nghiệp vụ của phiên dịch viên cấp 1 trong cơ quan nhà nước do Bộ trưởng Bộ Lao động ban hành kèm theo Quyết định 21-LĐ/QĐ năm 1983 được quy định gồm có 3 phần, chức trách, kiến thức và trình độ nghiệp vụ.

Trong đó, Về chức trách, Phiên dịch viên cấp 1 làm 4 nhiệm vụ gồm có: đọc, dịch viết, nghe, dịch nói, cụ thể là dịch ngược và xuôi những tài liệu, văn kiện và sách báo thuộc lĩnh vực công tác của mình, và phải bảo đảm đúng nội dung, dễ hiểu. Nghe và dịch nói được trong các buổi tiếp xúc, làm việc thuộc lĩnh vực chuyên môn mình phụ trách, bảo đảm người nghe dễ hiểu. Bám sát nội dung của nguyên bản của người nói, và giữ bí mật của ngành.

Về kiến thức, Phiên dịch viên phải nắm được Những vấn đề cơ bản và các thuật ngữ tiếng nước ngoài thuộc chuyên môn mình phụ trách, và một số từ thuộc lĩnh vực chuyên môn khác trong ngành. Những chủ trương chính sách của ngành. Một số thủ tục lễ tân, lãnh sự, báo chí. Phong tục tập quán của nước, ngành mình quan hệ.

Về trình độ nghiệp vụ, Phiên dịch viên cấp 1 phải là người tốt nghiệp đại học ngoại ngữ. Nếu không có văn bằng chứng chỉ thì phải trải qua kiểm tra và đạt trình độ tương đương với trình độ cử nhân tốt nghiệp đại học ngoại ngữ chuyên ngành biên phiên dịch.