Bảo Mật

Luôn nỗ lực hướng đến sự hoàn hảo, VT Localize duy trì các tiêu chuẩn bảo mật cao, hướng đến mục tiêu trở thành công ty dịch thuật hàng đầu tại Việt Nam thông qua việc tích hợp thành công hệ thống quản lý khép kín dựa trên nền tảng đám mây vào năm 2020.