Tầm Nhìn

Với mục tiêu cung cấp dịch vụ ngôn ngữ tốt nhất tới 100.000 khách hàng tới năm 2025, VT Localize nỗ lực mở rộng mạng lưới sang 15 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. Đồng thời, trở thành doanh nghiệp dịch thuật top 5 trong toàn Đông Nam Á.