Con Người

Đội ngũ biên dịch tài năng tại VT Localize đã thực hiện thành công nhiều dự án khác nhau cho các đối tác trong nước và quốc tế trên nhiều ngành nghề, đảm bảo chất lượng ổn định trong các dự án có quy mô khác nhau.