4. Phiên dịch Tháp Tùng

Phù hợp với các cuộc họp kinh doanh, chuyến thăm thực địa hay các chuyến công tác/du lịch, dịch vụ Phiên dịch tháp tùng của VT Localize tạo điều kiện giao tiếp hiệu quả khi di chuyển. Trải nghiệm sự tiện lợi của phiên dịch mà không cần thiết bị chuyên dụng, đảm bảo tương tác suôn sẻ và hiệu quả.