3. Phiên dịch hội nghị

Phù hợp với các hội nghị quốc tế lớn, hội thảo học thuật hay sự kiện của công ty, Phiên dịch hội nghị sẽ đảm bảo được tông điệu, tốc độ và tính kỹ thuật của nội dung. Tất cả đều được trang bị để tạo điều kiện giao tiếp trôi chảy trong bối cảnh đa ngôn ngữ, đảm bảo rằng tất cả những người tham gia đều có thể tích cực tham gia vào các cuộc thảo luận và thuyết trình.