1. Phiên dịch Song Song

Phiên dịch song song là hình thức diễn giải đồng thời, đòi hỏi người dịch phải đưa ra sản phẩm ngay tức thì. Phương thức phiên dịch này đòi hỏi yêu cầu phức tạp. Các thông dịch viên song song thông thường sẽ nói ngôn ngữ đích vào micrô từ một buồng kín và khán giả phải sử dụng tai nghe để theo dõi. 

Liên hệ VT Localize để nhận báo giá ngay !