Dịch thuật báo cáo tài chính chuẩn xác khó hay không ?

Vạn Tin sẽ chia sẻ kinh nghiệm khi dịch báo cáo tài chính cũng như các thành phần của báo cáo tài chính để các anh chị và các bạn có thêm kinh nghiệm khi xử lý các hồ sơ báo cáo tài chính sau này.
Về mặt chuyên môn, báo cáo cáo tài chính là lĩnh vực tương đối khó trong ngành dịch thuật bởi vì biên dịch viên ngoài việc phải là một chuyên gia ngôn ngữ còn phải am hiểu về các thuật ngữ tài chính cộng thêm với các thuật ngữ trong ngành mà doanh nghiệp hoạt động, để chuyển tải chuẩn xác về thuật ngữ chuyên ngành cũng như về nội dung. Ngoài ra, yếu tố trình bày đối với các bản dịch báo cáo tài chính cũng rất nghiêm ngặt. Với khối lượng thông tin cực dày đặc, việc chuyển ngữ và giữ nguyên format, cách trình bày luôn là thử thách với biên dịch viên.
Về mặt cấu trúc, tùy thuộc vào loại hình doanh nghiệp mà một bộ báo cáo tài chính thường bao gồm các tài liệu như: bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh báo cáo tài chính, và bảng cân đối tài khoản với khối lượng thông tin cực lớn, có thể lên tới vài trăm trang với một bộ báo cáo tài chính.
Với khối lượng công việc lớn và trong một thời hạn gấp gáp, gần như doanh nghiệp không thể tự xoay sở và xử lý được. đặc biệt là về phần trình bày lại bản dịch, vốn đôi khi tốn thời gian không kém so với việc dịch thuật.
Lúc này, giải pháp thuê ngoài chính là giải pháp tối ưu để giải quyết vấn đề dịch thuật báo cáo tài chính với thời gian và chi phí tiết kiệm nhất cho doanh