Công chứng hợp pháp hóa giấy tờ của người Nước Ngoài tại Việt Nam

Bên mình có 1 video liên quan tới dịch vụ hợp pháp hoá lãnh sự, có bạn hỏi Vạn Tín “Công ty mình có lao động người nước ngoài và có giấy tờ cần hợp pháp hóa, vậy các giấy tờ này sẽ do ai dịch và công chứng để có thể được chấp thuận hợp pháp hóa?”. Hãy cùng với Vạn Tín đi giải đáp vấn đề này nhé !

Cộng đồng :

Facebook: Vantin interpretation and Translation company Limited – VTLocalize
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCYFb2kEN8B0j6Z5Ww4jV9mQ
Linkedin: https://www.linkedin.com/company/vtlocalize/
Twitter: https://twitter.com/dichthuatvantin
Tiktok: https://www.tiktok.com/@dich.thuat.van.tin