Author Archives: vantinwebsite

Công chứng hợp pháp hóa giấy tờ của người Nước Ngoài tại Việt Nam

Bên mình có 1 video liên quan tới dịch vụ hợp pháp hoá lãnh sự, có bạn hỏi Vạn Tín “Công ty mình có lao động người nước ngoài và có giấy tờ cần hợp pháp hóa, vậy các giấy tờ này sẽ do ai dịch và công chứng để có thể được chấp thuận […]

Dịch thuật công chứng tại Bình Dương

Dịch thuật công chứng tại Bình Dương còn được hiểu là biên dịch có chứng thực tại Bình Dương. Đây được coi là khái niệm mà nhiều người dân Bình Dương sử dụng mỗi khi trao đổi nhu cầu công chứng hồ sơ xuất ngoại với chúng tôi. Quy trình công chứng thường có hai […]

Top 30 quốc gia được miễn hợp pháp hóa lãnh sự

Hiện nay, nhu cầu hợp pháp hóa lãnh sự và chứng nhận lãnh sự giấy tờ Việt Nam để giao dịch hợp pháp tại nước ngoài hay giấy tờ nước ngoài để sử dụng hợp pháp tại Việt Nam đang ngày một gia tăng. Tuy nhiên, có nhiều tài liệu, văn bản được miễn hợp […]